AutoLease Alliance, onze drive... 

De doelstelling van AutoLease Alliance is om in een bandbreedte van maximaal 20 leden met gezamelijk +/- 100.000 leasecontracten zich te bewegen in de leasemarkt. In 2018 heeft AutoLease Alliance 12 leden met een wagenpark omvang van circa 70.000 auto's. AutoLease Alliance vervult een professionele rol, op basis van een duurzame en intensieve samenwerking met fabrikanten, importeurs, dealerketens en overige leveranciers.

Hierbij richt AutoLease Alliance zich niet alleen op het verbeteren van inkoopcondities, maar ook op kwalitatieve aspecten. Kennisvergroting en het optimaliseren van processen, aangevuld met een nadrukkelijke aanwezigheid in de markt, zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Verder streeft AutoLease Alliance ernaar een gezond evenwicht in de leasemarkt te brengen en te behouden.

Onze missie en ambities
Het is onze missie, door bundeling van kracht, onze leden in staat te stellen hun kennis, producten, condities en positie in de markt minimaal concurrerend te houden. We leveren, in het belang van onze klanten, een belangrijke bijdrage aan evenwichtige marktverhoudingen, zonder hierbij de autonomie van onze leden aan te tasten.

Uiteindelijk profiteren de klanten van AutoLease Alliance leden van deze ontwikkelingen.

Niet voor niets is onze slogan “Better Together”.

Manfred van Dijk

directeur

Sluiten
Sluiten